Serdecznie Witamy!
Zapraszamy do aktualności - tam najnowsze wiadomości z życia szkoły.
Dziennik internetowy 
Portal edukacyjny Szkoły Podstawowej w Kończewicach
Nr konta do wpłat na żywienie: 25 2030 0045 1110 0000 0056 8560
Kalendarz  roku szkolnego 2015/2016:
01 września 2015r - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/16
23 grudnia 2015 do 1 stycznia 2016 - zimowa przerwa świąteczna
15 lutego do 26 lutego 2016r - ferie zimowe
24 marca do 29 marca 2016r - wiosenna przerwa świąteczna
5 kwietnia wtorek 2016r - sprawdzian dla uczniów klasy VI
24 czerwca 2016r -uroczyste zakończenie roku szkolnego
27 czerwca do 31 sierpnia 2016 - ferie letnie
Dodatkowe dni wolne od nauki: 
W uzgodnieniu z oragnem prowadzacym, Radą Pedagogiczą, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim dodatkowymi dniami wolnymi w roku szkolnym 2015/16 są:
4 i 5 stycznia 2016r (pon i wt)- po Nowym Roku, przed Świętem Trzech Króli
5 kwietnia 2016r (wtorek) - sprawdzian dla VI klasy
2 maja 2016r (pon)
27 maja 2016r (czwartek) - po Bożym Ciele
Informujemy rodziców, że w uzasadnionych przypadkach (np. oboje rodzice pracują) dla uczniów zgłoszonych do sekretariatu na 3 dni przed w/w wolnymi dniami dodatkowymi, zostanie zapewniona opieka w ilości godzin wynikających z planu zajęć dziecka.
Dziękujemy fimie PRO-SYSTEM PHU z Malborka za możliwość bezpłatnego korzystania z serwera firmowego dla umieszczenia i obsługi strony internetowej szkoły i wsi Kończewice.

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!

ostatnia aktualizacja: